Theo Cơ quan điều tra, lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ đầu 2012 đến tháng 12-2015, Phương đã lập bảng lương, nâng khống hệ số lương và tổng tiền lương được lĩnh của giáo viên, công nhân viên nhà trường, lập giấy rút dự toán ngân sách, ủy nhiệm chi rồi trình hiệu trưởng ký.

Với thủ đoạn này, Phương chiếm đoạt tiền ngân sách 7,5 tỷ đồng. Do Phương đã khắc phục hết hậu quả và đang mang thai nên được tại ngoại trong quá trình điều tra, cấm đi khỏi nơi cư trú.

T.Hà