Theo cáo trạng, vào tháng 12 - 2008, trường THPT Nguyễn Trung Trực ký hợp đồng lao động với Lê Quốc Anh, giữ chức vụ kế toán. Lợi dụng sự sơ hở của Ban giám hiệu nhà trường và để có tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu năm 2012, Lê Quốc Anh có hành vi chiếm đoạt tiền của nhà trường bằng hình thức lợi dụng trách nhiệm được giao là kế toán đã chiếm đoạt tiền trích nộp các khoản bảo hiểm, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn tiền ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho nhà trường.

Lê Quốc Anh tại tòa.

Theo quy định, hàng tháng, Lê Quốc Anh lập trích nộp các khoản bảo hiểm là 32,5% của năm học 2012 - 2013 (người lao động đóng 9,5%, nhà nước đóng 23%) và 34,5% các năm 2014 - 2016 (người lao động 10,5%, nhà nước 24%). Hàng tháng khi lập bảng thanh toán tiền lương chuyển tiền cho từng giáo viên trong toàn trường, số tiền từng giáo viên phải trích nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang tương đương tỷ lệ 9,5% và 10,5% trên tổng số lương của từng giáo viên. Sau khi lập xong, Lê Quốc Anh trình hiệu trưởng nhà trường ký bản lương chuyển tiền vào tài khoản từng cá nhân tại ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi Hiệu trưởng kí xong, Lê Quốc Anh đã gỡ bỏ các trang giữa không có chữ kí của hiệu trưởng, giữ lại trang cuối có chữ kí của hiệu trưởng, sau đó tiến hành sửa chữa lại các trang đã gỡ bỏ. Không chuyển số tiền trích nộp 9,5% và 10,5% của từng giáo viên sang bảo hiểm xã hội mà chuyển hết vào tài khoản của Lê Quốc Anh. Sau đó, đem bảng lương ra ngân hàng chuyển khoản mà không bị phát hiện. 

Sự việc kéo dài cho đến cuối tháng 12 – 2016, gần đến đợt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang triển khai thành lập Đoàn thanh tra để kiểm tra tài chính nhà trường. Lo sợ bị phát hiện, nên Lê Quốc Anh đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Đồng thời, đã nộp khắc phục số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Từ tháng 1 - 2012 đến 10 – 2016, tổng số tiền mà Lê Quốc Anh đã chiếm đoạt bằng thủ đoạn nêu trên là gần 3 tỷ đồng (tương ứng với 58 tháng). Theo đó, hàng tháng Lê Quốc Anh chiếm đoạt từ 30 – 63 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, bị cáo Lê Quốc Anh còn phải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm dụng gần 1,6 tỷ đồng cho Trường THPT Nguyễn Trung Trực và Sở Tài chính.

Trần Lĩnh