Cụ thể: ngày 11/5/2015, ông Hồ Duy Thịnh, kỹ sư thuộc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam điều khiển xe môtô trên đường đi làm từ nhà đến công ty, tại huyện Sơn Hòa, Phú Yên, đã va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 79D-1735, tử vong tại chỗ.

Ông Thịnh đã tham gia bảo hiểm sức khỏe tại Bảo Việt Phú Yên (thành viên Bảo hiểm Bảo Việt) theo hợp đồng bảo hiểm tập thể, thời hạn bảo hiểm từ 17/7/2014 đến 16/7/2015; mức trách nhiệm bảo hiểm là 30.000 USD/trường hợp chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.

H.A.