Lễ ký tái tục hợp đồng đã đươc tổ chức trang trọng tại Trụ sở chính Công ty Viễn Thông Quốc tế ngày 14/5 với sự tham dự của các lãnh đạo cao cấp của Công ty Viễn thông Quốc tế, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT  1 và năm thứ 2 cho vệ tinh VINASAT 2 trong quá trình phóng và quá trình hoạt động trên quỹ đạo.

Vệ tinh Vinasat-2 cùng với Vinasat-1 tạo thành một hệ thống các vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và rủi ro giữa các vệ tinh, góp phần tăng cường an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng. Hệ thống sẽ củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm hợp đồng hợp tác trong Chương trình bảo hiểm hàng không năm 2015 cho Vietnam Airlines và Tổng Công ty Bay Trực thăng Việt Nam.

L.Hiệp