Sáng 24-9, trao đổi với phóng viên CAND, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa ký Công văn số 5626/UBND-KTN về việc tập trung giải quyết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và triển khai các dự án đầu tư khu xử lý rác tập trung.

Theo đó, về dự án lò đốt rác thải Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, báo cáo của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cho biết khu vực đang triển khai lò đốt rác thải Đại Nghĩa thuộc quy hoạch đất quốc phòng, địa hình loại 1. 

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất di dời qua vị trí khác phù hợp hơn; giao UBND huyện Đại Lộc phối hợp Sở TN&MT, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10-2019.

Rác thải bủa vây nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, huyện Đại Lộc và các cơ quan liên quan vận động người dân tạo điều kiện để Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam khắc phục vị trí đang thi công dở dang hiện nay, không để sạt lở, gây lấp ruộng của nhân dân khi mùa mưa lũ đến. Trường hợp dân cản trở phải bảo vệ thi công. Trong thời gian triển khai xây dựng khu đốt rác tập trung tại Đại Lộc thì tiếp tục chôn lấp rác tại khu xử lý rác xã Đại Hiệp.

Liên quan đến khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành chủ trì khảo sát tuyến đường mới vào khu vực này, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời nghiên cứu vị trí xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao, quy mô 20-30ha, có mặt bằng thuận lợi, xa khu dân cư để triển khai kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác, phát điện đồng bộ, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10-2019 để xem xét, chỉ đạo triển khai.

UBND huyện Núi Thành cũng công khai cho người dân biết kế hoạch triển khai khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2;… Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Núi Thành và các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho việc khắc phục này.

Công nhân xử lý môi trường tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, lượng rác tồn đọng chưa được thu gom, xử lý khoảng 17.000m3. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát trên địa bàn các xã, phường, thị trấn để lựa chọn các địa điểm tập kết rác thải và tối thiểu 1 khu xử lý rác tập trung phù hợp quy mô cấp huyện hoặc khu vực cụm xã để xử lý trước mắt theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh nhằm khắc phục tình thế cấp bách hiện nay.
Ngọc Thi