Thông báo kết luận Thanh tra thể hiện, Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif làm chủ đầu tư (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif). Tháng 5/2016, quá trình lập dự án xin chủ trương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư, tái định cư cạnh kênh Xẻo Sào, thị trấn Thới Lai ghi sai địa điểm thực hiện dự án là ấp Thới Thuận A, trong khi đó tứ cận, vị trí, thửa đất, diện tích đều ở ấp Thới Thuận B.

Dự án khu đô thị mới huyện Thới Lai.

Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif thực hiện thủ tục hành chính chưa chặt chẽ dẫn đến ghi sai địa điểm đầu tư, dẫn đến quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư ghi sai địa điểm đầu tư. Trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cadif.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ là cơ quan đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu UBND thành phố nhưng không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai ghi sai địa điểm là ấp Thới Thuận A không đúng trên thực địa.

Sở Xây dựng có công văn thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới huyện Thới Lai, địa điểm xây dựng ấp Thới Thuận A. Quá trình thẩm định thiết kế cơ sở Sở Xây dựng thiếu kiểm tra nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng trong đó có địa điểm xây dựng dẫn đến sai sót.

Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thới Lai thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (nay là Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thới Lai) trong quá trình kiểm kê, áp giá bồi hoàn và lập thủ tục, hồ sơ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn chưa chặt chẽ, dẫn đến phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Lai tham mưu chưa kịp thời cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án và UBND huyện Thới Lai trong việc ban hành Quyết định thu hồi đất của các hộ dân lấn chiếm mương, lề lộ đường tỉnh 922 là chưa đúng Điều 53 Luật Đất đai năm 2013. Dẫn đến việc tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại (lần đầu) 15 hộ và Chủ tịch UBND thành phố (lần 2) là 12 hộ phải thu hồi các quyết định giải quyết lần 1 và lần 2 và chưa thu hồi diện tích đất ngoài ranh quy hoạch 124,5m theo yêu cầu của 10 hộ dân là chưa đúng quy định của pháp luật làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai không kiểm tra, rà soát kỹ về địa điểm thực hiện dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, ghi sai địa điểm là ấp Thới Thuận A không đúng trên thực địa.

Tại buổi họp báo, ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ, khẳng định: “Dự án này có sự nhầm lẫn về vị trí, địa điểm, thực chất là triển khai ở ấp Thới Thuận B”.

Ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra TP Cần Thơ phát biểu xung quanh thông tin về thông báo kết luận thanh tra tại dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai.

Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị trên nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra sai sót trên.

Những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thới Lai cho rằng thông báo kết luận thanh tra chỉ nêu ra vấn đề “sai sót do thủ tục hành chính chưa chặt chẽ” là thiếu thiết phục và mang tính hợp thức hóa.

Lý do nhiều hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng là do nhiều bất cập trong chính sách đền bù, giải tỏa. Cụ thể, vào tháng 7/2016, theo quyết định chủ trương đầu tư số 2231/QĐ-UBND thì dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, địa điểm thực hiện dự án được phê duyệt là tại ấp Thới Thuận A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Tuy nhiên, vào tháng 12/2017, UBND huyện Thới Lai ban hành các quyết định để thu hồi đất của người dân tại ấp Thới Thuận B. Mãi đến tháng 2/2018, UBND TP Cần Thơ mới có quyết định địa điểm thực hiện dự án từ ấp Thới Thuận A thành ấp Thới Thuận B, với diện tích đất sử dụng khoảng 9,8ha (tăng 0,65ha so với quyết định ban đầu). 

Người dân cho rằng, UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định thu hồi đất ở một vị trí mà không có trong quy hoạch được phê duyệt là hoàn toàn trái với quy định pháp luật, gây hậu quả cho các cá nhân bị thu hồi đất trái luật. Các hộ dân có đất liên quan đến dự án trên yêu cầu UBND huyện Thới Lai hủy bỏ quyết định thu hồi đất sai quy định. Ra quyết định thu hồi mới cho phù hợp và áp dụng chính sách mới cho toàn bộ diện tích đất đã thu hồi. Đồng thời, chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất và thu nhập cho người dân do quyết định ban hành sai quy định gây ra.

Các hộ dân có đất cặp Tỉnh lộ 922 bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai cho rằng chính sách bồi thường còn nhiều bất cập, chưa công bằng.

Một trong những bất cập khác tại dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai khiến người dân bức xúc là có 59 hộ dân có đất cặp Tỉnh lộ 922 được sử dụng từ trước 1995, bị thu hồi đất liên quan đến dự án nêu trên. Hầu hết người dân tại đây điều mong muốn dự án được triển sớm, tạo cảnh quang khang trang, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, đến khi công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thì nhiều bất cập xuất hiện. 

Trong số 59 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thì chỉ có 2 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và 11 trường hợp khác được xét đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ của Hội đồng đăng ký đất đai - UBND huyện Thới Lai nên được bồi thường với giá 6.000.000đ/m2 và chính sách tái định cư theo quy định. Số hộ dân còn lại, Hội đồng bồi thường huyện Thới Lai chỉ bồi thường với mức giá 40% của loại đất ODT 2016 (nghĩa là 6.000.000đ * 40% = 2.400.000đ/m2) và không được cấp tài định cư với lí do là đất không đủ điều kiện (!?). 

Các hộ dân nêu thắc mắc, tại sao cùng một loại đất, nhưng chỉ có 13 hộ “đủ điều kiện”, trong khi đó bản thân cũng đã ở định cư cũng như kinh doanh, sản xuất từ trước năm 1995 đến nay và nhiều lần yêu cầu ngành chức năng cấp GCNQSDĐ trước thời điểm công bố quy hoạch rất lâu nhưng đều bị từ chối…


Trần Lĩnh