Ngày 4/3/2020, từ thông tin của người dân, chúng tôi tìm về khu vực rừng ở đầu nguồn sông Nước Oa, nơi có hàng chục cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ.
Ngay tại bờ sông, nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ chỉ còn lại nhánh và vụn cây.
Từ dấu vết những cây gỗ ở khu vực bờ sông bị đốn hạ, chúng tôi tiếp tục men sâu vào trong rừng. Trong khu vực rừng già này, có rất nhiều đường trâu kéo gỗ với các dấu mới cũ.
Lần theo những dấu vết này chúng tôi phát hiện có rất nhiều cây rừng gỗ lớn bị cưa hạ.
Nhiều cây gỗ có đường kính từ 60cm đến 1,5m nằm trơ gốc tại hiện trường.
Có cây các đối tượng chỉ mới vừa cưa hạ, xẻ lóng từng đoạn dài 3m.
Một số phách gỗ 20 x 20 còn lại tại hiện trường.
Nhựa cây vẫn còn chảy từ vết cưa mới.
Tại hiện trường còn có nhiều gốc cây cũ cũng bị cưa hạ. Chứng tỏ sự việc diễn ra trong thời gian dài.
Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đã tiếp nhận thông tin và triển khai lực lượng kiểm tra hiện trường.
Hà Vy