Từ khu vực bìa rừng có rất nhiều con đường mòn dùng để kéo gỗ hằn sâu dấu chân trâu. Có đoạn do kéo gỗ lâu ngày đã tạo hố sâu cao cả một người đứng.
Theo ghi nhận, tại hiện trường có hàng chục cây gỗ bị đốn hạ, đường kính từ 1-1,5m, nằm rải rác ở khu vực rừng Cà Dy.
Trong đó có 7 cây gỗ (chưa rõ chủng loại) bị đố hạ còn dấu mới.
Gỗ rừng bị đốn hạ rồi cắt thành các phách.
Nhiều cây gỗ chưa cắt xong còn lại tại hiện trường.
Một bi gỗ tròn đang được gọt dũa.
Một gốc cây bị đốn hạ, còn nhựa cây.
Nhiều gốc cây cũ trong hiện trường phá rừng nhưng không có dấu kiểm tra.
Ông B.H. (thôn Pà Căng, xã Cà Dy) cho biết, khu vực rừng Cà Dy bị phá hơn 10 năm nay. Chủ yếu là người dân địa phương lén lút vào cưa gỗ rồi dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng.
Gỗ rừng bị xẻ thành nhiều đoạn nhỏ chất thành đống ngay khu vực bìa rừng.
Hà Vy