Theo Kết luận của Thanh tra TP HCM, từ năm 2014 đến nay, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh các thời kỳ đã có những thiếu sót, sai phạm liên quan đến việc thực hiện các quy định đối với lĩnh vực tài chính, kế toán (không mở sổ sách kế toán; chứng từ không theo trình tự thời gian, bỏ sót hoặc trùng phiếu thu, phiếu chi; thất lạc chứng từ, từ năm 2014-2018; tùy tiện chi tạm ứng…) dẫn đến mất cân đối thu chi và thâm hụt ngân sách.

Xã đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương với số tiền hơn 10,5 tỷ đồng để chi hoạt động thường xuyên và chi hoạt động cưỡng chế; sử dụng Quỹ an ninh quốc phòng số tiền gần 200 triệu đồng để chi công tác cưỡng chế… là vi phạm chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Đến hết tháng 12/2018 xã mới hoàn trả lại hơn 7,6 tỷ đồng trong số này. Đoàn thanh tra đánh giá đây là sai phạm rất nghiêm trọng cần được chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh được tạm giao quản lý cho thuê và bán hóa giá tài sản nhà nước trên địa bàn huyện nhưng việc theo dõi chưa chặt chẽ; cập nhật biến động chưa kịp thời; chưa có biện pháp xử lý tình trạng nhiều hộ dân không ký hợp đồng thuê nhà, không nộp tiền thuê nhà gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Trong quá trình bán hóa giá 9 căn nhà, công ty chưa tuân thủ nghiêm về quy trình như không có biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà hóa giá, chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua dù đã thanh toán đủ tiền…

Việc thực hiện đề án nông thông mới giai đoạn 2010-2015 đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn 5 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng; 13 công trình đang lập thủ tục quyết toán.

Từ đó dẫn đến chưa sử dụng hiệu quả số tiền hơn 10 tỷ đồng gây lãng phí nguồn kinh phí ngân sách được phân cấp. Có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách thành phố trong khi trên địa bàn TP còn nhiều công trình cần được cấp vốn để triển khai.

Ngày 8/11/2019, Thanh tra TP đã ban hành quyết định về việc thu hồi số tiền hơn 10 tỷ đồng nói trên để tạm giữ nhưng UBND huyện Bình Chánh không thực hiện. Ngoài ra, việc tạm ứng ngân sách ở huyện kéo dài nhiều năm nhưng chưa thực hiện thu hồi với số tiền hơn 18,6 tỷ đồng, trong đó có những khoản ứng khó có khả năng thu hồi xảy ra vào năm 2002…

Từ kết quả trên, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các sai phạm. Chấm dứt việc tạm ứng ngân sách kéo dài; khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng còn tồn là hơn 18,6 tỷ đồng.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng và các cơ quan có liên quan phối hợp củng cố chứng từ, sổ sách kế toán tại UBND xã Bình Hưng từ năm 2014 đến nay.

Giao thanh tra huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý, thu, chi tài chính tại đây; nếu có dấu hiêu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước thì chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

Giao Sở tài chính phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh nộp lại kinh phí Đề án nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 với hơn 10 tỷ đồng.

Mã Hải