Ngày 8/3, UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, các cơ quan chức năng huyện này đã phối hợp, cưỡng chế giải tỏa xong gần 4ha đất lâm nghiệp bị nhiều người lấn chiếm, sang nhượng, trồng cà phê bất hợp pháp tại tiểu khu 442, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Sau khi hoàn tất giải tỏa, UBND huyện Bảo Lâm đã giao UBND xã Lộc Phú phối hợp cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri tăng cường lực lượng theo dõi, bảo vệ diện tích đất vừa được cưỡng chế, đồng thời, xây dựng kế hoạch đưa diện tích đất lâm nghiệp tại tiểu khu 442 ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và lập phương án cấp đất sản xuất cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Khắc Lịch