Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện, hiện nay đơn vị đã bàn giao 181/186 cầu cho các địa phương (5 cầu chưa bàn giao do công tác thi công chưa hoàn thiện các hạng mục phụ trợ). 

Qua kiểm tra, công tác duy tu, bảo dưỡng của địa phương phần lớn chưa được quan tâm dẫn đến độ an toàn trong khai thác bị xuống cấp nhanh. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cũng cho biết, mặc dù toàn bộ 186 cầu đã được hoàn thành, tuy nhiên đến nay, ngân sách mới cấp được 680/1.017 tỷ đồng nhu cầu (dự kiến còn thiếu 337 tỷ đồng). Việc nợ đọng đã gây khó khăn rất lớn về tài chính cho các nhà thầu tham gia dự án.

Một điều đáng chú ý, cũng theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ về Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” cho thấy, hiện tại đã hoàn thành 43/44 cầu, tuy nhiên một số đơn vị, cá nhân đã đăng ký tài trợ nhưng chưa tài trợ hoặc không tài trợ như: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (3 cầu), Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (2 cầu), Liên danh Nhà đầu tư dự án cầu Việt Trì mới (4 cầu)… 

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam kính đề nghị Bộ xem xét, sớm phê duyệt danh mục và tổng mức đầu tư của 186 cầu treo dân sinh; báo cáo Chính phủ cho ứng vốn hoặc bổ sung ngân sách Nhà nước để thanh toán dứt điểm nợ đọng của nhà thầu; có văn bản gửi UBND các tỉnh có công trình phải bố trí đủ nguồn vốn để khắc phụ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng gây ra để dảm bảo nhu cầu đi lại của người dân…” - Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện kiến nghị.

Trước thực tế trên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá việc triển khai Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh có ý nghĩa rất lớn, tạo thuận kết nối giao thông vùng khó khăn, giúp cho đồng bào vùng sâu, vùng xa đi lại được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng qua công tác triển khai Đề án có một số khó khăn, vướng mắc cần phải sớm khắc phục, tháo gỡ và giải quyết dứt điểm; trong đó yêu cầu phải tiến hành công tác kiểm toán hoặc thanh tra đề đánh giá về việc chấp hành quy định trong việc triển khai thực hiện 186 cầu treo...

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam sớm báo chi tiết quá trình tổ chức, triển khai Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân việc thay đổi vị trí xây dựng các cầu; tổng mức đầu tư tăng;… 

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương quyết toán toàn bộ 186 cầu treo dân sinh (hiện còn 8 cầu) trong tháng 3-2018; trên cơ sở đó Tổng cục báo cáo tổng chi phí xây dựng 186 cầu treo dân sinh để giải ngân vốn trong năm 2018; đồng thời phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Chính phủ cho phép ứng vốn còn lại để thanh toán dứt điểm nợ đọng của các nhà thầu.

Đặng Nhật