Trước yêu cầu cấp bách của tình hình, được sự chấp thuận của Thủ tướng, Bộ GTVT đã phê duyệt trước và triển khai thi công 187 cầu treo dân sinh trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và đến nay đã hoàn thành 102 cầu; tiếp tục triển khai 295 cầu để phấn đấu hoàn thành toàn bộ 482 cầu vào quý II/2016.

Riêng năm 2015, dự kiến sẽ có 285 cầu treo cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Về chất lượng, Bộ GTVT cho biết  các cầu treo hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuổi thọ công trình đạt đến 25 năm và dài hơn.

Nam Phương