Hai dự án bị thanh tra phát hiện sai phạm gồm dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và dự án “Nhà màng nông nghiệp”.

Trách nhiệm chính trong các sai phạm trên được Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định thuộc về ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai; ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai cùng những đơn vị, cá nhân khác.

Theo Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng là người quản lý, chỉ đạo trực tiếp đối với Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học  và 2 dự án liên quan đến mô hình nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP trên. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện dự án, hơn 28 tỷ đồng từ ngân sách đã bị một số doanh nghiệp, cá nhân chiếm dụng trái quy định. Ông Phạm Văn Sáng bị buộc phải hoàn trả gần 6,6 tỷ đồng do chi sai trong các dự án trên.

Cụ thể, dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” do Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Trí Nguyễn thực hiện với tổng kinh phí dự kiến trên 86,7 tỷ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách chiếm hơn 16 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cũng xác định, Sở KH-CN, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và công ty Trí Nguyễn cùng một số cá nhân khác có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định pháp luật ngay từ giai đoạn lập báo cáo về dự án cũng như quá trình đầu tư mua sắm thiết bị để xây dựng 3 khối nhà màng trên phần đất của công ty Trí Nguyễn.

Với dự án “Nhà màng nông nghiệp” trên diện tích hơn 18.000m2 tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, kết quả thanh tra cũng xác định dự án có những dấu hiệu sai phạm khi địa điểm thi công 2 khối nhà màng trị giá gần 14 tỷ đồng được chọn trên phần đất của công ty Trí Nguyễn.

Bảo Sơn