Trước đó, báo chí đưa tin nhiều cơ sở y tế ở Cà Mau chưa hoàn thành đấu nối hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải, lò đốt rác chất thải y tế bị hư hỏng, xuống cấp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành. 

Theo phản ánh, “100% đơn vị chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Ngoài ra, 11/14 BV, trung tâm y tế chưa thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Có đến 9/10 mẫu khí thải không đạt yêu cầu. UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn yêu cầu các đơn vị này khắc phục”.

Vì vậy, Cục Quản lý Môi trường Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế Cà Mau khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc theo thông tin của báo chí và báo cáo kết quả về Bộ Y tế và UBND tỉnh Cà Mau;  chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường công tác quản lý chất thải y tế theo các quy định hiện hành. 

Cục Quản lý Môi trường Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau phải được gửi về Cục Quản lý môi trường y tế trước trưa ngày 5-7-2017. 

Thanh Hằng