Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 50 kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, trong đó có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND tỉnh kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Sở Y tế về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ tại Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế), đơn vị thuộc sở này.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã mắc phải những hạn chế, khuyết điểm trong xử lý một số vụ việc tại Trung tâm Pháp y.

Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau bị đề nghị kiểm điểm vì nhiều hạn chế trong điều hành.

Trong những sai phạm nói trên, có việc thống nhất nhận xét, đánh giá cán bộ đưa vào bổ sung quy hoạch có thời gian nhận xét, đánh giá trên 18 tháng mà không nhận xét, đánh giá lại là thực hiện chưa đúng Hướng dẫn số 11, ngày 3/12/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, thống nhất đưa vào bổ sung quy hoạch đối với đồng chí Phạm Hoa Minh (viên chức Trung tâm Pháp y) khi ông này đang trong thời gian chấp hành kỷ luật đảng; không thành lập Hội đồng kỷ luật công chức đối với một công chức tại Trung tâm pháp y sau kỷ luật đảng đến 50 ngày là sai...

Đặc biệt, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế, còn ký quyết định nâng lương thường xuyên, đúng niên hạn đối với ông Phạm Hoa Minh trong khi ông này đang chấp hành kỷ luật khiển trách về mặt Đảng. Ở điểm này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau nhận định, Sở Y tế đã vi phạm Khoản 1, Điều 56, Chương V, Luật Viên chức năm 2010…

Ngoài yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Giám đốc Sở Y tế, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau còn yêu cầu Ban cán sự UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo UBND tỉnh chấn chỉnh một số vấn đề liên quan đến cán bộ tại Trung tâm pháp y.

Trong đó có việc đề nghị thu hồi quyết định nâng lương đối với ông Phạm Hoa Minh; đồng thời đưa tên vị cán bộ này ra khỏi danh sách bổ sung quy hoạch (giai đoạn 2015 – 2020), do ông Minh không đủ chuẩn…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ấn định thời gian xử lý vụ việc và thông báo kết quả trước ngày 28-4-2017.

Xuân Nguyễn