Tổng số người mắc COVID-19 tại Việt Nam đến sáng 18/4 vẫn là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài về (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) đến sáng nay là 69.045 trường hợp,  trong đó 324 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.549 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 57.172 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19,  trong ngày 17/4, 21 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện còn 70 bệnh nhân (66 người Việt Nam và 4 người nước ngoài) đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước.

Đến sáng nay, số bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 người và 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.Tr.Hằng