Theo Cục Y tế Dự phòng, tính từ khi bùng nổ dịch COVID-19 đến 15h ngày 24/8, Việt Nam đã thực hiện được tổng cộng 1.009.145 xét nghiệm bằng phương pháp RealTime RT-PCR. Riêng trong ngày 24/8 đã thực hiện 11.698 mẫu.

Trong vòng 1 tháng qua, công suất xét nghiệm đã tăng gấp 5-6 lần so với giai đoạn cao điểm tháng 3-4/2020. Số lượng xét nghiệm trong gần 1 tháng qua bằng tổng số xét nghiệm trong 6 tháng của giai đoạn đầu.

Từ ngày 24 đến 25/8, Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho tiểu thương và người dân đến chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu.

Giai đoạn thứ nhất từ 22/1 đến 5/3 xét nghiệm 3.094 (44 ngày, tương đương 70 mẫu/ngày)

Giai đoạn thứ hai từ 6/3 đến 22/4: xét nghiệm 182.109 (47 ngày, tương đương 3.874 mẫu/ngày)

Giai đoạn thứ ba từ 23/4 đến 23/7:xét nghiệm 237.815 (91 ngày, tương đương 2.613 mẫu/ngày

- Giai đoạn thứ tư từ 24/7 đến nay xét nghiệm 485.215 (30 ngày,  tương đương 16.173 mẫu/ngày)

Hiện toàn quốc có 71 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (công suất khoảng 34.000 mẫu/ngày).

Trần Hằng