Với sự hỗ trợ kịp thời trong đêm 5-8 từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, OUCRU và một số doanh nghiệp, ngày 6-8 Viện Pasteur Nha Trang đã có sinh phẩm tách chiết, primer, probe, môi trường bảo quản mẫu… nên việc xét nghiệm tiếp tục thực hiện. 

Kỹ thuật viên Viện Pasteur Nha Trang thao tác kỹ thuật xét nghiệp COVID-19

Tuy nhiên, do lượng sinh phẩm, hóa chất hạn chế nên Viện Pasteur Nha Trang ưu tiên xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các địa phương có nguy cơ cao và các tỉnh, thành phố đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống máy xét nghiệm. 

Ngoài ra, Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục hỗ trợ xét nghiệm mẫu bệnh phẩm mẫu mà các tỉnh, thành phố gửi đến khi kèm theo sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao tương ứng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với phương châm “Bốn tại chỗ” theo chỉ đạo của Thú tướng Chính phủ và Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang đề nghị các tỉnh khẩn trương trang bị đầy đủ máy móc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, môi trường, bảo quản virus cho xét nghiệm.


Hữu Toàn