Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, ước tính đến hết 30/6/2018, số đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) là 81,59 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86.9%, đạt 100,2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

Tỷ lệ tham gia BHYT theo tỉnh, thành phố: có 23 tỉnh có tỷ lệ bao phủ BHYT trên 90% dân số; 13 tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ BHYT từ 85% dân số đến dưới 90%; 27 tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ BHYT dưới 85%. Đặc biệt, 63 tỉnh, thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Công tác tuyên truyền về BHYT đã được đẩy mạnh đến cơ sở.

Theo BHXH Việt Nam, nguyên nhân các đối tượng gia tăng nhiều tập trung chủ yếu vào đối tượng nhóm 4 (do nhiều địa phương đã hỗ trợ 30% số tiền còn lại cho hộ gia đình cận nghèo); đối tượng tham gia theo hộ gia đình (nhiều địa phương đã hỗ trợ đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình là người cao tuổi từ trên 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; người có 30 năm tuổi đảng; người nhiễm HIV/AIDS... hoặc do nhiều tổ chức hỗ trợ một phần mức đóng)...

Số người dân tham gia BHYT tăng trong 6 tháng đầu năm- ảnh Dương Ngọc.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2018, tổng số tiền thu BHYT là 37.891 tỷ đồng, số nợ là 3.500 tỷ đồng (giảm so với 3 tháng đầu năm). Công tác tuyên truyền về BHYT đã được đẩy mạnh, hướng về cơ sở.

Anh Hiếu