“Trên 16,6 nghìn lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 4,5 triệu ml máu, góp phần đáp ứng phần lớn nhu cầu về máu và chế phẩm máu của Bệnh viện, cũng như nhu cầu máu cho một số bệnh viện tuyến dưới…”, là những con số do Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin tại Lễ tổng kết thực hiện phong trào “Hiến máu tình nguyện cứu chữa đồng đội” năm 2018 do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ngày 17-1, tại Hà Nội.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, năm 2018 được xem là một năm thành công rực rỡ trong phong trào “Hiến máu tình nguyện cứu chữa đồng đội”. 

Bệnh viện đã phối hợp với 14 đơn vị, học viện, nhà trường trong Quân đội, 7 đơn vị ngoài quân đội tổ chức 34 đợt tuyên truyền, vận động được 16.652 lượt người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 4.546.750ml máu. 

Nguồn máu tiếp nhận được từ phong trào “Hiến máu tình nguyện cứu chữa đồng đội” đạt kết quả tốt, đáp ứng được phần lớn nhu cầu về máu và chế phẩm máu của Bệnh viện, cũng như nhu cầu máu cho một số bệnh viện tuyến dưới. 

Nhiều tập thể đơn vị, học viện, nhà trường có lực lượng tham gia hiến máu đông đảo, tổ chức được nhiều đợt và số lượng máu hiến cao. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, phong trào hiến máu nhân đạo đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. 

Nếu như năm 2008, cả nước có 676 câu lạc bộ hiến máu với 21.364 thành viên, đến nay đã phát triển được hơn 3.363 câu lạc bộ với 135.000 thành viên. Năm 2018, cả nước đã có trên 1,4 triệu lượt người dân tham gia hiến máu, đáp ứng được trên 75% nhu cầu máu cho điều trị. 

T.K.