Tại chương trình, có hơn 350 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên EVNCPC và một số đơn vị thuộc EVN trên địa bàn TP Đà Nẵng tham gia.

Hàng trăm đơn vị máu đã được các CBCNV Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tham gia hiến tặng nhân chương trình hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng EVN lần IV năm 2018.

Theo lãnh đạo EVNCPC, "Một giọt máu cho cho đi, một cuộc đời ở lại" - xuất phát từ ý nghĩa nhân văn đó, trong những năm qua cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên EVNCPC luôn hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo và chương trình Tuần lễ hồng do EVN tổ chức.


Hoài Thu