Thuốc Celogot (Colchicin tablet USP 1mg) bị thu hồi có số đăng ký VN-19909-16, số lô: 190084, ngày sản xuất: 20-3-2019, hạn dùng: 19-3-2022, do Công ty Celogen Pharma Pvt., Ltd (Ấn Độ) sản xuất, Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Trần Thắng nhập khẩu. 

Mẫu thuốc lấy tại Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Vân Hồ. Qua kiểm nghiệm kết quả thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng (vi phạm mức độ 3).

Ảnh minh hoạ

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Vân Hồ thực hiện thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên đã phân phối trên địa bàn Hà Nội và gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế Hà Nội theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi trên địa bàn Hà Nội.

Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên. 

Phòng y tế các quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có). 

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản thông báo xử lý thuốc Celogot không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn quốc.

Tr.H