6 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi gồm: Ilahui Aloe Vera Cream; Ilahui Olive Conditioner; Ilahui Body Lotion; Ilahui Aloe Vera Cleanser; Ilahui Aloe Vera Emulsion; Ilahui Aloe Vera Essence.

6 sản phẩm trên có thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên Phiếu công bố.

6 sản phẩm Ilahui bị thu hồi

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 6 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, đồng thời kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện.


Tr.Hằng