Trung tâm cách ly tập trung này có chức năng tiếp nhận, khám, sàng lọc, theo dõi, tư vấn những người được cách ly tập trung theo quy đinh tại Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30-9-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

Trung tâm cách ly tập trung chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID-19) của TP Hồ Chí Minh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.  

Trung tâm cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Sở Y tế phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan bố trí nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, phương tiện để thiết lập Trung tâm cách ly tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh; tổ chức huy động lực lượng cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế từ các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố và các nhân viên hỗ trợ làm công tác hậu cần, hành chính để bố trí nhân lực phù hợp với quy mô của Trung tâm cách ly tập trung.

Trụ sở làm việc của trung tâm được đặt tại đường Bắc Nam, Khu Quy hoạch Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Phú Lữ