Có mặt tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế -PGS TS Nguyễn Trường Sơn cho biết,  Bộ Y tế đã có chương trình hành động với việc phê duyệt đề án Ứng dụng CNTT trong Trạm y tế phường/xã (giai đoạn 2018-2020) theo QĐ 6111/QĐ-BYT ngày 29-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong đó, các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay cho sổ khám bệnh trước đây. Mỗi người bệnh được cấp một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử; tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định.

Theo đó, hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân là cơ sở dữ liệu về sức khỏe rất lớn, sẽ giúp ngành Y tế có các chỉ đạo kịp thời về phòng chống dịch bệnh, dự báo, cũng như những hoạch định chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn vì có những bằng chứng thực tiễn, có cơ sở khoa học hơn. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội thảo

Tuy nhiên, xoay quanh vấn đề đặt ra mà dư luận rất quan tâm đó là việc bảo mật thông tin cá nhân khi đề án hồ sơ điện tử sức khoẻ được triển khai, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin( CNTT) Bộ Y tế Trần Quý Tường khẳng định, khi triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử, nhất là việc khai thác dữ liệu yêu cầu cần được đặt ra, đó là các đơn vị phải quan tâm, chú ý tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân bệnh nhân theo qui định. 

Việc lưu giữ, khai thác thông tin tuân thủ theo đúng qui định của Luật An ninh mạng. Trước hết, khi muốn khai thác dữ liệu, thông tin liên quan tới mỗi cá nhân thì phải được sự đồng ý của chính bệnh nhân. Tức là phải có thoả thuận, đảm bảo bí mật thông tin về cá nhân bệnh nhân; cần có qui chế cam kết phối hợp của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này.

Cục trưởng CNTT Trần Quý Tường trả lời phỏng vấn báo chí xoay quanh vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi triển khi hồ sơ sức khoẻ điện tử.

Theo Cục trưởng Trần Quý Tường, một khó khăn hiện nay cũng cần đặt ra khi triển khai, đó là do các cơ sở y tế còn chưa phát triển đồng đều về tiềm lực, máy móc, thiết bị, con người phục vụ đáp ứng yêu cầu cho việc điều hành khi đề án đi vào hoạt động. Hiện nay hoạt động hồ sơ điện tử trong ngành còn tồn tại tình trạng thuê, đặt nhờ máy chủ các Doanh nghiệp. "Cần xác định, đây là một vấn đề hoàn toàn mới nên việc triển khai chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, vướng mắc. Cái khó nữa là cơ chế chính sách chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, Hồ sơ sức khỏe được kết nối liên thông  giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời của mình. Hơn nữa, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến sẽ hỗ trợ hiệu quả trong việc chẩn đoán và khi bệnh nhân đến cơ sở y tế, bác sĩ chỉ cần bấm máy tính là sẽ hiện ra đầy đủ thông tin về hiện trạng sức khỏe của người đó. Giúp ích rất nhiều cho chẩn đoán và điều trị. Do vậy, đây là đề án xác định sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta cũng phải làm". Ông Trần Quý Tường nhấn mạnh.

H.Nga