Hồ sơ sức khỏe điện tử là hệ thống quản lý hồ sơ ghi chép tình trạng chăm sóc và lịch sử sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đi, bảo đảm quản lý dữ liệu lâm sàng của cá nhân suốt đời, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế, tính an toàn và riêng tư của hồ sơ. 

Hồ sơ này được tạo thành từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông tin/dữ liệu từ các bệnh viện, phòng khám, bác sỹ, nhà thuốc, phòng xét nghiệm, … giúp các chuyên gia y tế có đầy đủ thông tin trong quá trình KCB và chăm sóc sức khỏe người dân.

Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được thiết lập đồng thời với việc cập nhật các thông tin, chỉ số sức khoẻ khi đi khám sức khoẻ, chữa bệnh của người dân. Do đó sẽ cung cấp thông tin sức khỏe của người bệnh cho thầy thuốc nhanh chóng, chính xác, phục vụ việc chẩn đoán và điều trị, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi bệnh còn ở giai đoạn sớm. 

Cập nhật thông tin để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

Từ đó mang lại hiệu quả điều trị cao, giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh (KCB). Mặt khác, khi thông tin về sức khỏe của người bệnh được thông suốt giữa các tuyến, sẽ giúp việc chẩn đoán chính xác, phối hợp điều trị thống nhất, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn.

Đối với ngành y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử cung cấp thông tin cần thiết cho các bác sỹ giúp phát hiện sớm và có thể giải quyết sớm hầu hết các bệnh thông thường ngay tại tuyến KCB ban đầu, hạn chế biến chứng và diễn biến bệnh tật nặng, giúp giảm quá tải bệnh viện. Việc tổng hợp, phân tích dữ liệu thông tin quản lý sức khỏe giúp ngành y tế hoạch định chính sách tốt hơn từ những bằng chứng thực tiễn.

Khi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hiệu quả, sẽ làm giảm chi phí KCB BHYT, hơn nữa, thông tin người bệnh thông suốt giúp cho quản lý chi phí KCB BHYT dễ dàng, hạn chế được lạm dụng kỹ thuật cao. Việc xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm từng bước phát triển y tế thông minh.

Từ tháng 6-2018, Cục CNTT tiến hành xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử bằng việc sử dụng nguồn dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT của BHXH Việt Nam để tạo lập mã số định danh (ID) và hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân.

Theo ông Trần Quý Tường, phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử có kiến trúc mở, tạo nền tảng kết nối liên thông, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa hình giữa hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử với các hệ thống thông tin y tế: Phần mềm quản lý hoạt động Trạm y tế, bệnh án điện tử, cổng thông tin thanh toán KCB BHYT của BHXH Việt Nam. Sau khi hoàn thiện phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử cho 8 tỉnh, thành phố trong mô hình điểm, đến 7-2019, mô hình sẽ được nhân rộng cả nước.


Thanh Hằng