Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Td sẽ được triển khai vào tháng 10/2020, nhằm tiêm bổ sung một mũi vắc xin Td dành cho trẻ em sinh từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013, góp phần ngăn chặn sự quay trở lại của bệnh bạch hầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiêm chủng.

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Td sẽ được triển khai vào tháng 10/2020 

Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế tại địa phương sẽ thực hiện tổ chức tiêm tại trường học đối với tất cả học sinh đang học lớp 2 niên học 2020-2021và tổ chức tiêm tại Trạm Y tế phường xã cho trẻ không đi học và tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm tại trường học.

Chương tình tiêm chủng cần thực hiện các hoạt động truyền thông để phụ huynh đồng thuận cho trẻ được tiêm vắc xin Td theo chiến dịch này. Mũi tiêm trong chiến dịch này được xem như tiêm nhắc lần thứ năm về bệnh Bạch hầu và Uốn ván.

HCDC lưu ý, trẻ em thuộc đối tượng chiến dịch sẽ không được tiêm vắc xin Td trong 2 trường hợp sau: Trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian một tháng trước khi tiêm chiến dịch Td; trẻ đã được tiêm vắc xin Td tại 30 tỉnh, thành phố nguy cơ cao năm 2019 theo Quyết định số 3777/QĐ-BYT ngày 26/8/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2019.

Để thực hiện chiến dịch này, HCDC đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Td cho 24 Trung tâm Y tế quận, huyện. 

Hội nghị đã phổ biến các nội dung về tổ chức tiêm chủng, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo kết quả...


Nguyễn Cảnh