Đây là lớp tập huấn dành cho lãnh đạo, cán bộ Sở TT&TT, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Nam. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. 

Đồng thời, được phổ biến những điểm thay đổi của chính sách theo luật BHXH năm 2014, chính sách về BHYT hiện nay. Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền truyền về chương trình BHXH, BHYT toàn dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Giới thiệu những cải cách thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam nhằm giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua.

Phần đông các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng, BHXH, BHYT luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong chương trình tổng thể phát triển KT-XH của cả nước. Một vài năm trở lại đây, BHXH, BHYT đã phát huy vai trò trụ cột, là tiền đề trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh…

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu tại Hội nghị.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT), nhấn mạnh: “Hội nghị sẽ giúp cho phóng viên, biên tập của các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác BHXH, BHYT. Từ đó, hỗ trợ vốn kiến thức giúp tác giả viết, sáng tác những tác phẩm hay, có chất lượng, đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng công tác BHXH, BHYT để đạt được mục tiêu BHYT toàn dân đến năm 2020”.

Trần Lĩnh