Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc và đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu; số người tham gia mới còn hạn chế, hàng năm phát triển khá chậm.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho rằng, đã đến lúc ngành chức năng cùng địa phương cần phải triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong việc đưa chính sách này đến với người lao động tự do bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khuyến khích và hỗ trợ để đông đảo người lao động tự do trong khu vực phi chính thức nhận thấy chính sách BHXH tự nguyện là chỗ dựa vững chắc khi họ không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống hay hết tuổi lao động, từ đó có thể làm cho họ chuyển biến nhận thức...

Đ.N.