Theo VASEP và một số doanh nghiệp liên quan, để có Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy do Cục ATTP cấp (trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm do doanh nghiệp cung cấp) mất tới  22-27 ngày làm việc.

Tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ đã chỉ rõ, Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện ghi nhãn phụ, dán nhãn sản phẩm, công bố hợp quy, công bố sự phù hợp theo hướng không yêu cầu áp dụng đối với nguyên liệu, thực phẩm nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu và nhập kinh doanh để sản xuất tiếp hàng xuất khẩu. 

Vì thế, VASEP muốn nghe giải thích từ phía cơ quan quản lý vì ngành này đang gắn liền với hơn 5 triệu lao động. Nếu những vấn đề này không được lưu tâm để điều chỉnh kịp thời thì sẽ níu kéo, khiến bỏ lỡ thời gian hội nhập.

Bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) cho biết, Cục ATTP đã nhận được kiến nghị của VASEP trong quá trình sửa đổi Thông tư 23 của Bộ Y tế về kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, Điều 14 của Nghị định 38 của Chính phủ quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước, không có trường hợp hàng nhập xuất để sản xuất xuất khẩu. Đây là một trường hợp vướng mắc mà Cục ATTP cân nhắc trong thời gian qua.

Đại diện Bộ Y tế đã thừa nhận vướng mắc và tiếp tục khẳng định sẽ sớm sửa đổi trong thời gian tới.

2 tuần trước, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình chờ sửa đổi Nghị định 38, Bộ Y tế đã làm việc với Tổng cục Hải quan để thống nhất về việc hàng biếu tặng, hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất…sẽ là đối tượng được xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

Đặc biệt, 3 bộ là Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNN sẽ họp và thống nhất có văn bản kiến nghị với Chính phủ về những vấn đề này trong quá trình chờ sửa đổi Nghị định 38.

Thanh Hằng