Cụ thể, ngày 26.10, Bộ Tài chính có Công văn 15220/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2014.

Từ việc rà soát của cơ quan Bảo hiểm Xã hội các địa phương và cơ quan liên quan, tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là do có nhiều cơ quan quản lý lập danh sách đối tượng chuyển sang cơ quan Bảo hiểm Xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, nếu thông tin không trùng khớp như họ tên, địa chỉ, ngày sinh... dẫn đến một người có thể được cấp hơn một thẻ ở các nhóm đối tượng khác nhau.

Được biết, thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho thấy, thời gian qua, số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng đã giảm rất nhiều qua các năm, năm 2014 giảm 70% so với năm 2013. Hơn nữa, thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2014, có hiệu lực từ năm 2015, quy định cụ thể việc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng nên số thẻ cấp trùng sẽ giảm.

Về rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31-5-2017.

Hải Châu