Trong số này, có 7 công ty vi phạm về quảng cáo, 3 công ty vi phạm về chất lượng sản phẩm, 3 công ty vi phạm về kiểm nghiệm định kỳ, 2 công ty vi phạm cùng lúc 2 hành vi là quảng cáo và kiểm nghiệm định kỳ. Bên cạnh việc phạt tiền, Cục ATTP buộc các đơn vị trên dừng ngay hành vi vi phạm; kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm; thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm chất lượng…

TS. Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm, hiện Cục ATTP, Thanh tra Bộ Y tế cùng Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Công an và các tỉnh, thành phố đang tổ chức các Đoàn thanh tra/kiểm tra liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2016. Qua đó sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ tháng 5 -2016, Cục ATTP sẽ chủ yếu áp dụng thanh tra hoặc kiểm tra theo hình thức đột xuất việc chấp hành các quy định ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Thanh Hằng