Cụ thể, trong tuần qua thành phố ghi nhận có 121 trường bệnh sốt xuất huyết. Số ca mắc trong tuần tăng so với trung bình 4 tuần trước (116 ca). 

Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh. Ngành y tế cũng đã thực hiện điều tra ca bệnh, xác định ổ dịch sốt xuất huyết hàng ngày để có chỉ định xử lý kịp thời; chủ động triển khai các hoạt động phòng bệnh như: giám sát, xử lý điểm nguy cơ, truyền thông ngay cả khi ca bệnh giảm. Đồng thời, triển khai kế hoạch rà soát và xử lý các điểm nguy cơ trên địa bàn, thực hiện các hoạt động truyền thông lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết và COVID-19.

Người dân cần diệt lăng quăng, diệt muỗi để phòng ngừa sốt xuất huyết

Trong tuần, thành phố cũng ghi nhận có 16 trường hợp bệnh tay chân miệng (gồm 3 ca nội trú và 13 ca ngoại trú). Số trường hợp mắc bệnh cao hơn so với trung bình 4 tuần trước (14 ca). Ngoài ra, có 3 trường hợp nhiễm sởi, số ca bệnh trong tuần giảm so với 4 tuần trước (4 ca).

Đối với các bệnh lây qua tiếp xúc (tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, cúm, …), thành phố tăng cường phối hợp với ngành giáo dục giám sát phát hiện sớm các chùm ca bệnh trong trường học. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cả nơi sống và nơi học tập của bệnh nhân; đồng thời truyền thông phòng bệnh trong trường học và cộng đồng.

Nhân Sơn