Đó là giấy khám sức khỏe của ông Trần Quang Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TM Quốc tế Mưa và ông Vũ Tiến Bình. 

Việc làm này vi phạm Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cùng với xử phạt 12 triệu đồng, Thanh tra Bộ Y tế còn buộc Công ty TNHH TM Quốc tế Mưa phải hủy 2 giấy khám sức khỏe giả trên trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn trên ông Trần Quang Ngọc không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thanh Hằng