Với số tiền trên, chỉ cần tránh thất thoát 1% đã có thể tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Mà, hiện có 23.000 loại thuốc có tên theo tiếng Latin và hơn 16.000 dịch vụ y tế. Vì thế nếu không có chuyên môn, sẽ rất khó biết có gian lận hay không ở các hóa đơn tính tiền bảo hiểm y tế.

Đáng lưu ý là một số bệnh viện không muốn đẩy nhanh quá trình tin học hóa trong khi đây là điều quan trọng để hạn chế hiện tượng trục lợi bảo hiểm y tế. Do đó, phải quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện tin học hóa, vì tiền bảo hiểm y tế chính là tiền của người dân. “Nơi nào không làm, tôi nói thẳng là có biểu hiện tiêu cực. Muốn chống tiêu cực thì có nhiều việc nhưng đây là việc cụ thể.” -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định. 

Quản lý tốt bảo hiểm y tế có lợi cho người dân 


Một nhiệm vụ quan trọng trong năm 2017 được Phó Thủ tướng quan tâm là đổi mới y tế cơ sở, trong đó, phải đổi mới căn bản tài chính: Mỗi trạm y tế xã có 5 biên chế, trung bình 5.000 người dân một xã, 1 năm ta có 3,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế. Chỉ cần chi 10% tiền bảo hiểm y tế thì đã được hơn 300 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuốc thì thu nhập của 5 người cũng tăng gấp rưỡi.

Theo Phó Thủ tướng, một trong những việc cần làm trước tiên là giao cho y tế cơ sở lập toàn bộ hồ sơ theo dõi sức khỏe của người dân địa bàn. Đây không phải là việc mới nhưng cần phải củng cố, sửa lại những vấn đề đã xao nhãng trong những năm qua. 


Thanh Hằng