Ông Việt còn phải đối mặt với mức kỷ luật về mặt chính quyền từ cơ quan chủ quản là UBND tỉnh Cà Mau. Được biết, ông Việt bị kỷ luật bắt nguồn từ việc để kế toán và thủ quỹ Sở Y tế chiếm dụng khoảng 3 tỷ đồng của sinh viên. 

Sở Y tế Cà Mau, nơi ông Việt từng làm giám đốc.

Theo đó, năm 2011, Cà Mau được Trường Đại học Y dược Cần Thơ đào tạo theo địa chỉ cho 252 sinh viên, nhằm giải quyết khó khăn về nhân sự trong lĩnh vực y tế. Số sinh viên này cam kết sau khi ra trường sẽ về phục vụ địa phương ít nhất 5 năm. Thủ quỹ và kế toán Sở Y tế Cà Mau có nhiệm vụ thu hộ tiền học phí của sinh viên nộp về Trường Đại học Y dược Cần Thơ. 

Tuy nhiên, hiện nơi đào tạo thống kê năm học 2014 - 2015, Cà Mau có 201 sinh viên chưa đóng học phí; năm 2015 - 2016 có 199 sinh viên… và số tiền học phí gần 3 tỷ đồng do kế toán và thủ quỹ của Sở Y tế chiếm dụng. Nửa năm trước, sự việc đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Đ.Văn – H.H