Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh lao đang tiếp tục là một trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng chính trên toàn cầu. Riêng năm 2013, trên toàn cầu ước tính tỷ lệ mắc lao đa kháng thuốc là 3,5% trong số bệnh nhân mới và là 20,5% trong số bệnh nhân điều trị lại. Mỗi năm bệnh này vẫn gây ra cái chết cho gần 2 triệu người trên thế giới.

Bệnh lao vẫn là nỗi lo toàn cầu.

Tại Việt Nam, mặc dù tỷ lệ lao mới mắc giảm khoảng 2,6% hàng năm và tỷ lệ tử vong giảm khoảng 4,4% hàng năm, nhưng Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 14 trong 22 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới.

Hiện nay, mỗi ngày ở nước ta có khoảng 46 người chết do lao. Tính riêng trong năm 2015, tổng số bệnh nhân lao các thể được phát hiện là gần 103 nghìn người, trong đó có hơn 50 nghìn bệnh nhân lao phổi. Khu vực miền Nam có tỷ lệ người mắc lao phổi cao nhất cả nước. So với năm 2014, số bệnh nhân lao phổi dương tính mới phát hiện trên cả nước trong năm 2015 tăng 155 người.

Thanh Hằng