Phát biểu tại cuộc gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Kiểm toán Nhà nước đạt được trong năm qua, đã góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước. 

Kiểm toán Nhà nước đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, kết quả xử lý tài chính năm 2018 là 89.600 tỷ đồng; kiến nghị tăng thu, giảm chi là 44.466 tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng); kiến nghị xử lý tài chính trong những năm qua đã được phần lớn các đơn vị chấp hành nghiêm túc. 

Kết quả kiểm toán đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán... 

Riêng năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung, thay thế 115 văn bản nhằm bịt lỗ hổng thất thoát, lãng phí từ cơ chế, chính sách. Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng nghìn tập thể và cá nhân; chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng khẳng định, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước thời gian qua đã tạo được niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Nhấn mạnh năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các ngành, các cấp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, Kiểm toán Nhà nước cần sáng tạo, chủ động hơn, kiên quyết hơn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, cần quan tâm đến một số nội dung trọng tâm như sau: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ để triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 bảo đảm khoa học, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

PV