Dự án “Hệ thống dự báo Mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh” (Dự án D-MOSS) đưa ra các đánh giá về nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua vật chủ trung gian trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sử dụng đất trong tương lai. Từ đó có những hành động thích hợp để giảm thiểu tác động và thiệt hại của dịch sốt xuất huyết.

Ở Việt Nam, sốt xuất huyết là một dịch bệnh truyền nhiễm theo chu kỳ có liên quan đến các yếu tố xã hội như đô thị hóa nhanh, ô nhiễm môi trường, sự tiếp cận hạn chế tới các dịch vụ cơ bản và biến đổi khí hậu. Năm 2017, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng phát dịch sốt xuất huyết với hơn 170.000 trường hợp nhiễm bệnh ở hầu hết các tỉnh, thành phố.

Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trực Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại Lễ khởi động Dự án “Hệ thống dự báo Mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh”.

Dự án “Hệ thống dự báo Mô hình sốt xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh” sẽ được triển khai trong 3 năm, sử dụng công nghệ Quan trắc Trái đất để phát triển công cụ cảnh báo dịch sốt xuất huyết. Dự án cũng đưa ra các đánh giá về nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua vật chủ trung gian trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sử dụng đất trong tương lai. Từ đó, cho phép các Chính phủ, cơ quan y tế công cộng và người dân có những hành động thích hợp để giảm thiểu tác động và thiệt hại của dịch sốt xuất huyết.

Là một trong các tỉnh thí điểm dự án D-MOSS, bà HYim Kđok, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, sốt xuất huyết được ghi nhận là dịch bệnh nguy hiểm tại địa phương này. Những năm qua, việc triển khai phòng chống dịch sốt xuất huyết của tỉnh luôn ở thế bị động. Do vậy, việc xây dựng được hệ thống cảnh báo sớm sẽ góp phần quan trọng trong công tác xây dựng nguồn lực, chuẩn bị kế hoạch ứng phó với dịch sốt xuất huyết của địa phương.

Dự án D-MOSS được HR Wallingford lãnh đạo, phối hợp với Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Vương quốc Anh, Tổ chức Quản lý Chính sách của Vương quốc Anh và các đối tác quốc tế: UNDP, WHO, Viện Khí tượng thủy văn và BĐKH Việt Nam, Việt Pasteur TP Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Phong Sơn