Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của KOFIH và Chính phủ Hàn Quốc, tiếp nối dự án “Trung tâm khu vực miền Trung về y học hạt nhân và xạ trị” nhằm mục tiêu hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý thiết bị y tế hiệu quả và bền vững tại Bệnh viện Đà Nẵng bằng cách tư vấn quản lý, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các kỹ sư y sinh học.

Quỹ Y tế Quốc tế Hàn Quốc (KOFIH) sẽ viện trợ không hoàn lại 600.000 USD cho thành phố Đà Nẵng để triển khai dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của Bệnh viện Đà Nẵng". 

Dự án này phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và định hướng tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Việc triển khai dự án sẽ góp phần tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ sư y sinh học tại Bệnh viện Đà Nẵng, bảo đảm tốt công tác vận hành, bảo trì và quản lý trang thiết bị y tế. 

Hoài Thu