Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Q-Health do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua KOICA cho Bệnh viện Đà Nẵng, với tổng kinh phí 450.000 USD (gần 9,6 tỷ đồng). 

Ngoài ra, dự án Q-Health còn hỗ trợ tăng cường năng lực y tế cho đội ngũ nhân sự, đồng thời cải thiện dịch vụ y tế tại các bệnh viện của 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, được triển khai từ nay đến năm 2018.

N.Thi