Sở Thông tin và truyền thông thành phố vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện, Ban Chỉ đạo 389 thành phố chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác cho người dân về diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố, thường xuyên cập nhập tình hình, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan thông tấn báo chí của TW, địa phương, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh các quận/huyện, Phòng VH&TT tăng cường thời lượng thông tin, tuyên truyền nội dung Công điện số 12 của Chủ tịch UBND TP; thường xuyên cập nhập thông tin về diễn biễn tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị liên qua chủ động phối hợp với Sở TT&TT xử lý kịp thời những thông tin thiếu kiểm chứng, không đúng sự thật ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội

Văn Thịnh