Từ công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá, biện pháp phòng ngừa cho đến công tác xử lý vi phạm, giám sát thực hiện luật và các quy định khác, xây dựng các mô hình điểm… đã cho thấy có sự quyết tâm và đồng lòng vì một môi trường không khói thuốc lá.

Điểm sáng trong ngành Y tế về PCTHTL là Bệnh viên Đa khoa Trà Vinh. Tại đây đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc vận động cán bộ viên chức và người bệnh, thân nhân  người bệnh không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Giám đốc bệnh viện đã phát động phong trào thi đua thực hành bảo vệ môi trường bệnh viện xanh, sạch, không khói thuốc; giao cho công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai, giám sát và báo cáo đánh giá thi đua khen thưởng hằng năm. 

Tất cả các khoa, phòng, công đoàn bộ phận và cán bộ viên chức xây dựng kế hoạch xanh-sạch-đẹp tại cơ sở khoa phòng và trong khuôn viên bệnh viện, với nhiều bảng hiệu nhắc nhở không hút thuốc lá. Đồng thời, Ban chỉ đạo thực hiện nếp sống văn hóa không khói thuốc luôn kiểm tra, nhắc nhở bệnh nhân và thân nhân người bệnh tuân thủ việc không hút thuốc lá.

Nhiều hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được đánh giá cao.

Tiếp nối các kết quả đã đạt được trong những năm trước, tại tỉnh Thái Bình, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Bình năm 2019-2020 với mục tiêu tăng cường việc thực thi nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không khói thuốc tại tỉnh Thái Bình. Đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ; đưa vào hương ước, quy ước cộng đồng quy định không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư… 

Tỉnh Thái Bình đặt ra chỉ tiêu trong năm 2019 – 2020 là 100% lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật PCTHTL và triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 80% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá. 70% người dân tại cộng đồng biết về quy định của Luật PCTHTL. 98% cơ sở y tế, trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có quy định về việc thực thi Luật PCTHTL và xây dựng “Môi trường không khói thuốc” trong khuôn viên đơn vị, trong đó 80% đơn vị thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc. Ít nhất 80% công ty xe khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách…

Tại tỉnh Kiên Giang, từ năm 2014 đến nay, ngành Y tế tỉnh Kiên Giang đã triển khai thường xuyên thông qua kênh truyền thông đa dạng như phát thanh, truyền hình, báo giấy… Cấp phát 18.000 biển báo “Cấm hút thuốc”; 55 pano; 800 đĩa DVD và hơn 47.000 túi đựng thuốc bằng giấy bên ngoài có in hình và thông điệp cảnh báo tác hại của thuốc lá. Ngành Y tế Kiên Giang cũng phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Kiên Giang tổ chức phát thanh và chiếu phim lưu động tại các vùng sâu vùng xa trong tỉnh được 80 lần với các nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá...

5 năm qua hệ thống Công đoàn Việt Nam đã tuyên truyền cho trên 4 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá, đã có gần 70 % công đoàn cơ sở triển khai thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc và 195.000 CNVCLĐ bỏ thuốc lá, trên 200.000 đoàn viên, CNVCLĐ giảm hút thuốc lá. 100% tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTHTL. Rất nhiều cơ quan, đơn vị  đưa nội dung của PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm.

Từ năm 2015, Quỹ đã hỗ trợ thiết lập và duy trì tổng đài tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai 1800-6606 và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh số 1800-1214. Bên cạnh đó, Quỹ PCTHTL cũng đã hỗ trợ cho nhiều hoạt động truyền thông nhằm trang bị thông tin, sự hiểu biết của đông đảo người dân, học sinh về tác hại của thuốc lá. Trong 5 năm vừa qua, cũng có sự tăng đáng kể hiểu biết về tác hại của hút thuốc lá thụ động.

Kết quả điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2015 so với năm 2010, tỷ lệ hút thuốc chung của nam giới  khu vực thành thị giảm 5%. Những kết quả của hoạt động truyền thông này là những chỉ số bền vững cho công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam, góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ngọc Lan