Là đơn vị trực tiếp giúp Chính phủ tổ chức thực hiện chính sách, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. 

Đề cập tới những bước đi cụ thể triển khai Nghị quyết vào cuộc sống, bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu soạn thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ; Xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành chức năng rà soát lại hệ thống chính sách, từ đó có cơ sở tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội chương trình hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH theo tinh thần đổi mới toàn diện của Nghị quyết  số 28. 

Tọa đàm Cải cách chính sách BHXH - hướng tới BHXH toàn dân do Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức với sự tham gia của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

Chủ động phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung các giải pháp, khắc phục những bất cập hiện nay về chính sách, nhất là các quy định về mức đóng, căn cứ đóng, mở rộng diện bao phủ BHXH, gia tăng số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức, xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, tiến tới BHXH toàn dân…

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức quán triệt sâu rộng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát các chỉ tiêu và cụ thể hóa các nhóm giải pháp phù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng của ngành BHXH trong thời gian tới chính là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền. 

Để việc tuyên truyền mục tiêu an sinh xã hội bền vững và lâu dài trong cải cách chính sách BHXH, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là các cơ quan truyền thông đại chúng để công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH ngày càng đồng bộ, khoa học và bài bản hơn, để chủ trương cải cách BHXH lan tỏa mạnh mẽ từ Trung ương tới địa phương, tới cơ sở.

Trao giải thưởng tại Hội thi Nông dân với chính sách BHXH, BHYT do Hội Nông dân tỉnh Nam Định tổ chức.

Với chủ đề thi đua của năm 2018 "Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân”, có thể thấy quyết tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH với việc đổi mới, xây dựng và củng cố hình ảnh, tiếp tục nâng cao vị thế của BHXH Việt  Nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử đạt 100%; Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN; Giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; Phấn đấu chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80% vào năm 2021, đạt mức 85% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt mức 90%...

Theo kết quả xếp hạng chung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố mới đây (ngày 29/8/2018), năm 2018 này là năm thứ 2 liên tiếp, BHXH Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 0,9175 điểm. 

Trong đó, xét về chỉ số hạ tầng kỹ thuật thì BHXH Việt Nam xếp thứ nhất với 1,000 điểm; Chỉ số hạ tầng nhân lực xếp thứ 2 với 0,9415; Chỉ số ứng dụng CNTT xếp thứ 2 với 0,8111 điểm.

TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, để Nghị quyết đi vào cuộc sống, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật liên quan đến cải cách chính sách BHXH có ý nghĩa quan trọng. 

Nhân viên đại lý bưu điện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho các hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp tại huyện Đắk Đoa, Gia Lai (nguồn ảnh: Dương Ngọc - TTXVN).

Trong giai đoạn 2019 – 2025, chú trọng hoàn thiện chính sách BHXH có liên quan trong quá trình xem xét, sửa đổi các văn bản: Bộ luật Lao động, Nghị quyết 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, Luật Người cao tuổi, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật BHXH. 

Để đưa Nghị quyết 28 vào cuộc sống rất cần sự kết nối đồng bộ giữa các chính sách BHXH với các chính sách xã hội khác mới tạo nên những đột phá, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước…

Quyết tâm của BHXH Việt Nam là sẽ quán triệt, xây dựng chương trình hành động từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. 

Cụ thể sẽ triển khai từ việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, cho đến công tác tổ chức thực hiện theo định hướng của Nghị quyết 28-NQ/TW nhằm bảo đảm quyền lợi BHXH, an sinh xã hội cho người dân hiệu quả hơn. 

Điều này được thể hiện rõ nhất với định hướng BHXH toàn dân, khi mà thời gian tới đây, các quy định cũng sẽ được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, hấp dẫn người dân tham gia BHXH nhiều hơn, bảo đảm để mọi người dân đều được bảo đảm an sinh ở mức tối thiểu trở lên... 

Và như thế, Nghị quyết 28-NQ/TW sẽ lan tỏa, thực chất đi vào cuộc sống, tạo bước đột phá mới trong cải cách chính sách BHXH.

PV