Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, căn cứ vào tiêu chí này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hoạt động KCB (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) quyết định bằng văn bản tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương cho phù hợp đối vơí từng cơ sở KCB tư nhân.

Xếp hạng bệnh viện tư nhân là cơ sở để y tế tư và công phát triển bình đẳng.

Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở KCB tư nhân là căn cứ để thực hiện việc đăng ký KCB BHYT ban đầu, ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán giá dịch vụ KCB BHYT.

Bệnh viện tư nhân được đánh giá để phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo 5 nhóm tiêu chí: quy mô giường bệnh; cơ cấu lao động, trình độ nhân viên y tế; phạm vi hoạt động chuyên môn; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; vị trí, chức năng và nhiệm vụ…

Thanh Hằng