UBND TP Đà Nẵng giao Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải Châu triển khai thực hiện cách ly tại cơ sở y tế; chỉ đạo Trạm Y tế phụ trách việc khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sàng lọc bệnh nhân có triệu chứng hô hấp đối với nhân dân trên địa bàn quận Hải Châu.

Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa Trung tâm Y tế quận Hải Châu, thời gian áp dụng cách lybắt đầu từ 12 giờ ngày 5/8 đến 12 giờ ngày 19/8 và có thể gia hạn thêm.

Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Công thương bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực thực phẩm tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly, phối hợp Bảo hiểm Xã hội TP phân bổ hợp lý bệnh nhân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế quận Hải Châu sang cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn. 

Công an thành phố phối hợp, đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc thu gom rác thải, xử lý vệ sinh môi trường tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu theo quy định. 

Trước đó, Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ và thôn Lệ Sơn Nam (Hòa Vang, Đà Nẵng). 

Hoài Thu