Ngày 15/8, Đà Nẵng đã công bố chữa khỏi cho 10 bệnh nhân COVID-19, trong đó 9 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Hòa Vang và 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trung tâm Y tế Hòa Vang đã công bố chữa khỏi cho 9 bệnh nhân, gồm: 467, 684, 706, 768, 801, 799, 809, 813, 826. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố chữa khỏi cho bệnh nhân 783.

Bệnh nhân 783 được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chữa khỏi

Sau thời gian điều trị, các bệnh nhân đều có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 10 bệnh nhân trên đã đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại nơi cư trú và được cơ quan y tế địa phương theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày theo quy định phòng chống dịch.


Tr.Hằng