Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, bên cạnh thành quả về chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống y tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta chịu gánh nặng mô hình bệnh tật kép với các bệnh lây nhiễm diễn biến phức tạp, các bệnh không lây nhiễm tăng nhanh, cùng với tình trạng già hóa dân số, trong khi năng lực cung ứng dịch vụ chăm sóc ban đầu còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngành y tế đang chú trọng xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phát triển y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu như mô hình bác bác sỹ gia đình, gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến y tế cơ sở, đổi mới phương thức cung cấp tài chính... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho nhân dân. Chăm sóc ban đầu tại tuyến y tế cơ sở tốt sẽ góp phần tăng cường tính hiệu quả của các dịch vụ y tế thông qua tăng tính tiếp cận dịch vụ, quản lý các vấn đề sức khoẻ sớm hơn, giảm khám chuyên khoa không cần thiết, giảm chuyển tuyến với những trường hợp thông thường, tránh các can thiệp trùng lặp.

Tại hội nghị, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận các vấn đề liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở, nhằm góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.Thanh Hằng