Tuy nhiên, để theo yêu cầu của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, các cơ sở cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân khi tiếp xúc người bệnh, không được phép chủ quan, lơ là với dịch bệnh COVID-19.

 Khi tiếp nhận người bệnh có yếu tố nghi ngờ, phải cách ly ngay người bệnh, khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ, các triệu chứng lâm sàng và ghi chép hồ sơ đầy đủ, liên hệ chuyển tuyến đúng qui định để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Đồng thời các cơ sở y tế tư nhân căn cứ vào “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ cở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP” đã được Sở Y tế ban hành, tự đánh giá chỉ số rủi ro, xác định những hoạt động ưu tiên để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19.

Riêng các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu vẫn tiếp tục ngưng hoạt động theo qui định của UBND thành phố cho tới khi có thông báo mới.

Được biết, trước đó, UBND thành phố cũng thông qua bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây lan tại doanh nghiệp đã và đang được áp dụng, triển khai 7 bộ chỉ số để kiểm soát trên các mặt: dịch bệnh, bộ chỉ số an toàn trong trường học; trong ngành văn hóa, thể thao, giao thông vận tải, công thương, du lịch, an toàn thực phẩm và bộ chỉ số an toàn trong lĩnh vực công cộng. Các bộ chỉ số này sẽ lần lượt được ban hành trước ngày 30/4.

H.Nga