Lễ ký kết bàn giao cơ sở dữ liệu này đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức sáng 15/5, tại Hà Nội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bàn giao một tệp tin kết xuất từ cơ sở dữ liệu gốc về Hộ gia đình và danh mục hành chính, danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thu thập và xây dựng cho Bộ Y tế với kích thước tệp tin sau khi nén là 5.6 Gb.

 Cơ sở dữ liệu có tổng số 92.809.519 bản ghi với các trường dữ liệu về: họ và tên, ngày sinh, giới tính, số chứng minh thư nhân dân, số định danh, nơi cấp giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, mã hộ gia đình, quan hệ với chủ hộ, đã tham gia hoặc chưa tham gia bảo hiểm y tế, mã thẻ bảo hiểm y tế, mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Lễ ký kết hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu của hơn 24 triệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

Toàn bộ dữ liệu danh mục hành chính bao gồm danh mục tỉnh; danh mục huyện; danh mục xã, phường; danh mục thôn, xóm; danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế.

Theo biên bản bàn giao, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trên đúng mục đích, đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn thông tin của cơ sở dữ liệu; đồng thời, có các biện pháp để thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, thực hiện quy định về quyền bí mật gia đình theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Dân sự.

Việc cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu sẽ được hai bên tiếp tục trao đổi các giải pháp kỹ thuật để thực hiện việc đồng bộ tự động và hai chiều.

Hải Châu